References

Van der Waals, J.D. 1964, De amfoor van de Hankenberg en de andere amforen van de standvoetbekercultuur in Nederland, Nieuwe Drentse Volksalmanak 82, 173-204.