References

Miedema, M. 1983, Vijfentwintig eeuwen bewoning in het terpengebied ten noordoosten van Groningen, PhD thesis Amsterdam.