References

Van den Broeke, P. 2002, Een vurig afscheid? Aanwijzingen voor verlatingsrituelen in IJzertijd-nederzettingen. In: H. Fokkens & R. Jansen (eds), 2000 jaar bewoningsdynamiek. Brons- en IJzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied, Leiden, 45-61.