References

Hulst, R.S. 1978, Druten-Klepperhei. Vorbericht der Ausgrabungen einer Römischen Villa, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 28, 133-151.