References

Van der Sanden, W.A.B. & H. Luning (eds) 2010, Over galg en rad. Executieplaatsen in Drenthe, Zwolle (Erfgoed in Drenthe 2).