References

Waterbolk, H.T. 2009, Getimmerd verleden. Sporen van voor- en vroeghistorische houtbouw op de zand- en kleigronden tussen Eems en IJssel, Groningen (Groningen Archaeological Studies 10).