References

Blankaart, S. 1698, Den Nederlandschen herbarius, Amsterdam (Ian ten Hoorn).