References

Osinga, J. & C.H.C.M. Buys 1990, DNA-onderzoek. In: Van der Sanden (ed.), 125-127.