References

Bernström, J. 1966, Löss, vägglus och pälsätare, Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid 11, 153-156.