References

Gehasse, E.F. 1995, Ecologisch-archeologisch onderzoek van het Neolithicum en de Vroege Bronstijd in de Noordoostpolder met nadruk op vindplaats P14, Amsterdam (unpublished PhD dissertation).