References

Berkvens, R. 2004, Bewoningsporen uit de periode Late Bronstijd-Midden IJzertijd (1100-400 v.Chr.). In: C.W. Koot & R. Berkvens (eds), Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 102/Erfgoedstudies Breda 1), 94-150.