References

Kooistra, L.I. 2008, Landschap, vegetatie en landgebruik in de Haagse regio. In: J.P. Flamman & E.A. Besselsen (eds), Het verleden boven water. Archeologische Monumentenzorg in het AHR-project, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 148), 47-72.