References

Pleij, H. 1992, Van vastenavond tot carnaval. In: Vastenavond – carnaval. Feesten van de omgekeerde wereld’, Den Bosch/Zwolle, 10-14.