References

Verhoef, J.M. 1983, De oude Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam.