Journal of Archaeology in the Low Countries 1-2 (November 2009)Maaike Groot: Searching for patterns among special animal deposits in the Dutch river area during the Roman period

References

Aarts, J.G. 2007, Romeins geld: ritueel en de markt in een Bataafse gemeenschap. In: N. Roymans, T. Derks & S. Heeren (eds), Opgravingen te Tiel-Passewaaij. Een Bataafse plattelandsgemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk, Utrecht (Matrijs), 115-130.

Aarts, J.G. 2009, Romeins geld in Geldermalsen-Hondsgemet. In: J. van Renswoude & J. Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 287-302.

Boersma, J.W. 1980, Bij het graf van twee paarden en een hond, Bulletin Vereniging Vrienden van het Groninger Museum 5, 2-4.

Bogaers, J.E. 1955, De Gallo-Romeinse tempels te Elst in de Over-Betuwe, Den Haag (Nederlandse Oudheden 1).

Bradley, R. 2005, Ritual and domestic life in Prehistoric Europe, London (Routledge).

Clason, A.T. 1978, Animal husbandry and hunting at Rijswijk (Z.H.). In: J.H.F. Bloemers, Rijswijk (Z.H.), ‘De Bult’ - Eine Siedlung der Cananefaten, Amersfoort (Nederlandse Oudheden 8), 424-437.

Cunliffe, B.W. 1993, Fertility, propitiation and the gods in the British Iron Age, Amsterdam (Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie).

De Hingh, A. & E. van Ginkel 2009, De archeologie van Den Haag, Utrecht (Matrijs).

Derks, T. 1998, Gods, temples and ritual practices. The transformation of religious ideas and values in Roman Gaul, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 2).

Derks, T. 2002, Roman imperialism and the sanctuaries of Roman Gaul, Journal of Roman Archaeology 15, 541-545.

Derks, T. & N. Roymans 2002, Seal-boxes and the spread of Latin literacy in the Rhine delta. In: A. E. Cooley (ed.), Becoming Roman, writing Latin? Literacy and epigraphy in the Roman West, Portsmouth, Rhode Island (Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series 48), 87-134.

Gerritsen, F. 2003, Local identities. Landscape and community in the late prehistoric Meuse-Demer-Scheldt region, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 9).

Grant, A. 1984, Animal husbandry. In: B. Cunliffe, Danebury: an Iron Age hillfort in Hampshire 2, London (Council for British Archaeology), 496-548.

Groot, M. 1998, Goosebumps. The animal remains from site 21.23 ('OB') in Midden-Delfland. MA thesis VU University Amsterdam. (unpublished)

Groot, M. 2005, Archeozoölogie. In: S. Heeren (ed.), Een nederzetting uit de Romeinse tijd te Tiel-Bedrijvenpark. Medel-Rotonde (vindplaats 6), Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 26), 53-71.

Groot, M. 2007, Archeozoölogisch onderzoek. In: E. Blom & L. van der Feijst (eds), Poeldijk Westhof, vindplaats B. Een inheems-Romeinse nederzetting uit de 1e tot de 3e eeuw, Amersfoort (ADC rapport 909), 83-89.

Groot, M. 2008a, Animals in ritual and economy in a frontier community. Excavations in Tiel-Passewaaij, PhD thesis Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 12). (published thesis)

Groot, M. 2008b, Rituelen op het Romeinse platteland, Vitruvius 1 (2), 32-38.

Groot, M. 2008c, Archeozoölogisch onderzoek. In: L. van der Feijst, J. de Bruin & E. Blom (eds), De nederzetting te Naaldwijk II. Bewoningssporen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen, Amersfoort (ADC-monografie), 179-188.

Groot, M. 2009, Dierlijk bot en speciale deposities met dierlijk bot. In: J. van Renswoude & J. Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 355-409.

Groot, M. in prep., Specialisation in animal husbandry at household level in two Roman rural settlements. A methodological exploration. In: J. Piro & P. Crabtree (eds), Choice, competition, and livestock management in complex societies: negotiating risk and reward in herding practices, Oxford (British Archaeological reports).

Groot, M. & L.I. Kooistra in press, Land use and the agrarian economy in the Roman Dutch River Area, Internet Archaeology.

Halstead, P. & V. Isaakidou 2004, Faunal evidence for feasting: burnt offerings from the palace of Nestor at Pylos. In: P. Halstead & J.C. Barrett (eds), Food, cuisine and society in prehistoric Greece, Oxford (Sheffield Studies in Aegean Archaeology), 136-154.

Hamilakis, Y. & E. Konsolaki 2004, Pigs for the gods: burnt animal sacrifices as embodied rituals at a Mycenaean sanctuary, Oxford Journal of Archaeology 23 (2), 135-151.

Hänninen, K. 2008, Het hout uit waterputten en andere contexten. In: J.A.W. Nicolay (ed.), Opgravingen bij Midlaren. 5000 jaar wonen tussen Hondsrug en Hunzedal, deel II, Groningen (Groningen Archaeological Studies 7/II), 423-456.

Heeren, S. 2006, Opgravingen bij Tiel-Passewaaij 1. De nederzetting aan de Passewaaijse Hogeweg, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 29).

Heeren, S. 2009, Romanisering van rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum. De casus Tiel-Passewaaij, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 36).

Heeren, S. & J. van Renswoude 2006, Catalogus nederzettingsstructuren. In: S. Heeren (ed.), Romanisering van rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum. De casus Tiel-Passewaaij, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 36), 205-313.

Hiddink, H.A. 1994, Romeinse waterputten uit de nadagen van het heiligdom. In: N. Roymans (ed.), De tempel van Empel. Een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven, ’s-Hertogenbosch (Graven naar het Brabantse verleden 2), 58-71.

Hiddink, H.A. 2005, Opgravingen op het Rosveld bij Nederweert 1. Landschap en bewoning in de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 22/1).

Hiddink, H.A. 2008, Archeologisch onderzoek op de Groot Bottelsche Akker bij Deurne. Bewoning uit de Steentijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege en Volle Middeleeuwen, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 33).

Hill, J.D. 1995, Ritual and rubbish in the Iron Age of Wessex: a study on the formation of a specific archaeological record, Oxford (British Archaeological Reports British Series 242).

Hoegen, R.D. 2004, Bewoningssporen uit de periode Late IJzertijd-Romeinse tijd (250 v. Chr.-450 n. Chr.). In: C.W. Koot & R. Berkvens (eds), Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 102/Erfgoedstudies Breda 1), 211-271.

Hoegen, R.D., A. Koster & H. van Enckevort 2004, Voorwerpen van metaal, glas, steen en aardewerk uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd. In: C.W. Koot & R. Berkvens (eds), Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 102/Erfgoedstudies Breda 1), 359-375.

Hulst, R.S. 1978, Druten-Klepperhei. Vorbericht der Ausgrabungen einer Römischen Villa, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 28, 133-151.

Kooistra, L.I. 2009, Botanische materialen. In: J. van Renswoude & J. Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 411-457.

Kooistra, L.I. & H. van Haaster 2001, Archeobotanie. In: M.M. Sier & C.W. Koot (eds), Kesteren-De Woerd. Bewoningssporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 82), 293-359.

Kooistra, L.I. & L. Kubiak-Martens 2007, Stad of platteland in het zuidwestelijke deel van Forum Hadriani. Resultaten van botanisch onderzoek, Zaandam (BIAXiaal 343).

Lauwerier, R.C.G.M. 1988, Animals in Roman times in the Dutch Eastern River Area, Amersfoort (Nederlandse Oudheden 12).

Lauwerier, R.C.G.M, B.J. Groenewoudt, O. Brinkkemper & F.J. Laarman 1999, Between ritual and economics: animals and plants in a fourth-century native settlement at Heeten, the Netherlands, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 43, 155-198.

Lauwerier, R.C.G.M. 2002, Animals as food for the soul. In: K. Dobney & D. Brothwell (eds), Bones and the man. Studies in honour of Don Brothwell, Oxford (Oxbow), 63-71.

Lauwerier, R.C.G.M. 2004, The economic and non-economic animal: Roman depositions and offerings. In: S. Jones O'Day, W. van Neer & A. Ervynck (eds), Behaviour behind bones. The zooarchaeology of ritual, religion, status and identity, Oxford (Oxbow), 66-72.

Lepetz, S. & W. Van Andringa 2008a, Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine. Rituels et pratiques alimentaires, Montagnac (Archéologie des Plantes et des Animaux 2).

Lepetz, S. & W. Van Andringa 2008b, Les os et le sacrifice: problèmes de méthode. In In: S. Lepetz & W. Van Andringa (eds), Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine. Rituels et pratiques alimentaires, Montagnac (Archéologie des Plantes et des Animaux 2), 11-26.

Lepetz, S. & P. Méniel 2008, Les dépôts d'animaux non consommé en Gaule romaine. In: S. Lepetz & W. Van Andringa (eds), Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine. Rituels et pratiques alimentaires, Montagnac (Archéologie des Plantes et des Animaux 2), 155-164.

Lepetz, S., D. Pouille & F. Labaune 2008, Les dépôts alimentaires de Rennes-Condate, témoignages de rituels célébrés en contexte privé?. In: S. Lepetz & W. Van Andringa (eds), Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine. Rituels et pratiques alimentaires, Montagnac (Archéologie des Plantes et des Animaux 2), 125-136.

Lewis, G. 1980, Day of shining red: an essay on understanding ritual, Cambridge (Cambridge University Press).

Merrifield, R. 1987, The archaeology of ritual and magic, London (Batsford).

Moore, S.F. & B.G. Meyerhoff 1977, Secular ritual, Assen & Amsterdam (Van Gorcum).

Nieuwhof, A. 2007, Restanten van rituelen. In: A. Nieuwhof (ed.), De Leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied, Groningen (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 91), 187-248.

Nieweg, D.C. 2009, Archeozoölogie. In: H. Siemons & J.J. Lanzing (eds), Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag, Den Haag (HOP 11).

Prummel, W. 1993, Paarden en honden uit vroeg-middeleeuwse grafvelden. In: E. Drenth, W.A.M. Hessing & E. Knol (eds), Het tweede leven van onze doden, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 15), 53-60.

Prummel, W. 2007, Dieren op de wierde Englum. In: A. Nieuwhof (ed.), De Leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied, Groningen (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 91), 116-159.

Prummel, W. & W.A.B. van der Sanden 1995, Runderhoorns uit de Drentse venen, Nieuwe Drentse Volksalmanak 112, 84-131.

Roymans, N. 2004, Ethnic identity and imperial power. The Batavians in the Early Roman Empire, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 10).

Roymans, N. & T. Derks 1994, Het heiligdom te Empel. Algemene beschouwingen. In: N. Roymans (ed.), De tempel van Empel. Een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven, ’s-Hertogenbosch (Graven naar het Brabantse verleden 2), 10-38.

Roymans, N., T. Derks & S. Heeren 2007, Opgravingen te Tiel-Passewaaij. Een Bataafse plattelandsgemeenschap in de wereld van het Romeinse rijk, Utrecht (Matrijs).

Seijnen, M. 1994, Dierebotten en rituele maaltijden. In: N. Roymans (ed.), De tempel van Empel. Een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven, ’s-Hertogenbosch (Graven naar het Brabantse verleden 2), 162-173.

Therkorn, L.L. 2004, Landscaping the powers of darkness and light. 600 BC-350 AD settlement concerns of Noord-Holland in wider perspective. PhD thesis University of Amsterdam. (unpublished)

Van den Broeke, P. 2002, Vindplaatsen in vogelvlucht. Beknopt overzicht van het archeologisch onderzoek in de Waalsprong 1996-2001, Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen, Rapport 1).

Van den Broeke, P. 2004, Rituelen in de Waalsprong, Nijmegen (Ulpia Noviomagus 9).

Van der Kamp, J.S. & M. Polak 2001, Archeologisch onderzoek aan de Molenstraat te Beuningen (1997-1998), Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 92).

Van Enckevort, H. 2004, Het gedraaide aardewerk uit de Romeinse tijd. In: C.W. Koot & R. Berkvens (eds), Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 102/Erfgoedstudies Breda 1), 281-357.

Van Es, W.A. 1967, Wijster, a native village beyond the imperial frontier 150-425 AD, Palaeohistoria 11, PhD thesis Groningen (J.B. Wolters).

Van Giffen, A.E. 1963, Het bouwoffer uit de oudste hoeve van Ezinge (Gr.), Helinium 3, 246-253.

Van Hoof, L. 2007, Variaties op een rechthoek. Huizenbouwtradities en huisoffers in Romeins Nederland. In: R. Jansen & L.P. Louwe Kooijmans (eds), Van contract tot wetenschap. 10 jaar archeologisch onderzoek door Archol BV, 1997-2007, Leiden (Archol), 255-270.

Van Kerckhove, J. 2009, Aardewerk. In: J. van Renswoude & J. Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 115-192.

Van Londen, H. 2006, Midden-Delfland. The Roman native landscape past and present. PhD thesis University of Amsterdam. (unpublished)

Van Renswoude, J. & J. Van Kerckhove (eds) 2009, Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35).

Van Renswoude, J. 2009a, Sporen en structuren. In: J. van Renswoude & J. Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 85-114.

Van Renswoude, J. 2009b, Synthese. In: J. van Renswoude & J. Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 459-475.

Van Renswoude, J. 2009c, Metaal. In: J. van Renswoude & J. Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 231-286.

Van Wijngaarden-Bakker, L.H. 1996, Zoöarcheologisch onderzoek I. Midden-Delfland - vindplaatsen 19.07, 20.17, 16.55, 5.01/02, Amsterdam (Westlandproject rapport 5).

Vos, W.K. 2009, Bataafs platteland. Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 35).