References

Boschma-Aarnoudse, C. 2003, Tot verbeteringe van de neeringe deser stede, Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw, Hilversum.