References

Groot, M. 2009b, Dierlijk bot en speciale deposities met dierlijk bot. In: J. van Renswoude & J. Van KerckÔÇ×hove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 355-409.