References

Lanting, J.N. & J. van der Plicht 2010, De 14C-chronologie van de Nederlandse pre- en protohistorie VI: Romeinse tijd en Merovingische periode, deel A: historische bronnen en chronologische thema's, Palaeohistoria 51/52, 27-168.