References

Slofstra J. & W. Van der Sanden 1987, Rurale cultusplaatsen in de Romeinse tijd in het Maas-Demer-Scheldegebied, Analecta Praehistoria Leidensia 20, Leiden, 125-168.