References

Blom, E. & L. Van der Feijst 2007, Poeldijk Westhof, vindplaats B. Een inheems-Romeinse nederzetting uit de 1e tot de 3e eeuw, Amersfoort (ADC Rapport 909).