References

Halici, H. 2003, Faunaresten. In: J. Hielkema (ed.), Archeologisch Onderzoek te Dronrijp, gemeente Menaldumadeel (Fr .), Groningen (ARC-Publicaties 78), 45-50.