References

Van der Sanden, W.A.B. 1990d, De laatste maaltijd (1), de macroresten. In: Van der Sanden (ed.), 151-157.