References

Van Haaster, H. 2006, Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een middeleeuwse vindplaats aan de Kimswerderlaan bij Z├╝rich (Fr.), Zaandam (BIAXiaal 282).