References

Van Rijn, P. 2004, Hout. In: M. Polak, R.P.J Kloosterman & R.A.J. Niemeijer (eds), Alphen aan den Rijn – Albaniana 2001-2002, Opgravingen tussen de Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn, Nijmegen (Libelli Noviomagenses 7), 216–36.