References

Berendsen, H.J.A. 1982, De genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht, een fysisch geografische studie, PhD thesis Utrecht University (Utrechtse Geografische Studies 10).