References

Zeiler, J.T. 2006b, Wild of tam? Varkens langs de meetlat, neolithische varkensbotten uit Wateringen en Rijswijk Rijksweg A4 nader bekeken, Leeuwarden (ArcheoBone Rapport 52).