References

Van Giffen, A.E. 1926, Resumé van de in de laatste vereenigingsjaren verrichte werkzaamheden ten behoeve van de terpenvereeniging. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 9-10, 9-35.