References

Van Es, W.A. 1964, Het rijengrafveld van Wageningen, Palaeohistoria 10, 185-316.