References

Smits, E. & L.P. Louwe Kooijmans 2001, De menselijke skeletresten. In: L.P. Louwe Kooijmans (ed.), Hardinxveld-Giessendam, Polderweg. Een jachtkamp uit het Laat-Mesolithicum, 5500-5000 v. Chr., Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 83), 419-440.