References

Nieuwhof, A. 2008b, Aardewerk. In: A. Nieuwhof (ed.), De Leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied, Groningen (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 91), 47-75.