References

Van Asseldonk, M.M.P. 2002, De Meierij van ’s-Hertogenbosch. De evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen, circa 1200-1832, unpublished MA thesis Tilburg.