References

Van Giffen, A.E. 1937, Bouwsteenen voor de Brabantsche Oergeschiedenis. Opgravingen in de provincie Noord-Brabant 1935, ’s-Hertogenbosch.