References

Nieuwhof, A., W. Prummel & P.C. Vos 2006, De wierde Wierum (provincie Groningen). Een archeologisch steilkantonderzoek, Groningen (Groningen Archaeological Studies 3).