References

Aarts, J.G. 2009, Romeins geld in Geldermalsen-Hondsgemet. In: J. van Renswoude & J. Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 287-302.