References

Halbertsma, H. 2000, Frieslands oudheid. Het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang, Utrecht.