References

Glob, P.V. 1951, Ard og plov i Nordens Oldtid, Aarhus (Jysk Arkaeologisk Selskabs Skrifter 1).