References

Voormolen, B. 1992, Project Aanloop Molengat ‘92, Stageverslag vondstverwerking, student thesis Leiden.