References

Van Beurden, L. 2008, Vegetatie en ontwikkelingen in het rivierengebied in de Bronstijd, Zaandam (BIAXiaal 331).