Journal of Archaeology in the Low Countries 4-2 (April 2013)Martijn van Haasteren; Maaike Groot: The biography of wells: a functional and ritual life history

References

Aarts, J.G. 2009, Romeins geld in Geldermalsen-Hondsgemet. In: J. van Renswoude & J. Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 287-302.

Berkvens, R. 2004, Bewoningsporen uit de periode Late Bronstijd-Midden IJzertijd (1100-400 v.Chr.). In: C.W. Koot & R. Berkvens (eds), Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 102/Erfgoedstudies Breda 1), 94-150.

Bink, M. & P.F.J. Franzen (eds) 2009, Forum Hadriani Voorburg. Definitief archeologisch onderzoek, ’s-Hertogenbosch (BAAC rapport A-05.0125).

Bloo, S.B.C., W. Jezeer & H.M. van der Velde 2007, Aardewerk en houten voorwerpen van de Boetelerenk (Zegge VI). In: H.M. van der Velde (ed.), Germanen, Franken en Saksen in Salland. Archeologisch en landschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van het landschap en nederzettingsresten uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in centraal Salland. Een Archeologische Opgraving, Amersfoort (ADC rapport 675/ ADC Monografie 1), 181-192.

Bradley, R. 2005, Ritual and domestic life in prehistoric Europe, Londen/New York.

Cunliffe, B.W. 1993, Fertility, propitiation and the gods in the British Iron Age, Amsterdam.

Daleman, M. 2007, Bewoning uit de Late Bronstijd, IJzertijd en Romeinse Tijd in de woonwijk 'De Linie' te Groningen, Groningen (Stadse Fratsen 9).

De Cleene, M. & M.C. Lejeune 2000, Compendium van rituele planten in Europa, Gent.

De Wit, M.J.M. 2000, Romeinse bewoning in het tracé van de verlengde Frieslandweg te Emmen, provincie Drenthe, Groningen (ARC-publicaties 29).

Fontijn, D.R. 2003, Sacrificial landscapes. Cultural biographies of persons, objects and ‘natural’ places in the Bronze Age of the southern Netherlands, c. 2300-600 BC, Leiden.

Gerritsen, F. 2003, Local identities. Landscape and community in the late prehistoric Meuse-Demer-Scheldt region, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 9).

Glob, P.V. 1951, Ard og plov i Nordens Oldtid, Aarhus (Jysk Arkaeologisk Selskabs Skrifter 1).

Groot, M. 2008, Animals in ritual and economy in a frontier community. Excavations in Tiel-Passewaaij, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 12).

Groot, M. 2009a, Searching for patterns among special animal deposits in the Dutch river area during the Roman period, Journal of Archaeology in the Low Countries 1-2, 49-81.

Groot, M. 2009b, Dierlijk bot en speciale deposities met dierlijk bot. In: J. van Renswoude & J. Van Kerck„hove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 355-409.

Heirbaut, E. & R. Jansen 2007, Sporen en structuren uit de Romeinse tijd. In: R. Jansen (ed.) Bewoningsdynamiek op de Maashorst. De bewoningsgeschiedenis van Nistelrode van laat-neolithicum tot volle middeleeuwen, Leiden (Archol rapport 48), 593-650.

Hiddink, H.A. 2005, Opgravingen op het Rosveld bij Nederweert 1. Landschap en bewoning in de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 22).

Hiddink, H.A. 2008, Archeologisch onderzoek op de Groot Bottelsche Akker bij Deurne. Bewoning uit de Steentijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege en Volle Middeleeuwen, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 33).

Hiddink, H.A. 2009, Bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd op de Beekse Akkers bij Beek en Donk, gemeente Laarbeek, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 36)

Hill, J.D. 1996, The identification of ritual deposits of animal bones. A general perspective from a specific study of ‘special animal deposits’ from the southern English Iron Age. In: S. Anderson & K. Boyle (eds), Ritual treatment of human and animal remains. Proceedings of the first meeting of the osteoarchaeological research group, Oxford, 17-32.

Hoegen, R.D. 2004, Bewoningssporen uit de periode Late IJzertijd-Romeinse tijd (250v. Chr.-450n. Chr.). In: C.W. Koot & R. Berkvens (eds), Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 102/Erfgoedstudies Breda 1), 211-271.

Hoegen, R.D., A. Koster & H. van Enckevort 2004, Voorwerpen van metaal, glas, steen en aardewerk uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd. In: C.W. Koot & R. Berkvens (eds), Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 102/Erfgoedstudies Breda 1), 359-375.

Jansen, R. & L.G.L. van Hoof 2003, Archeologisch Onderzoek Oss - De Geer, bewoning uit de Bronstijd en de Romeinse tijd, Leiden (Archol rapport 19).

Kenemans, M.C. & H.M. van der Velde 2007, De opgravingscampagne bij Hordelman uit 1994. In: H.M. van der Velde (ed.), Germanen, Franken en Saksen in Salland. Archeologisch en landschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van het landschap en nederzettingsresten uit de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen in centraal Salland. Een Archeologische Opgraving, Amersfoort (ADC rapport 675/ ADC Monografie 1), 159-180.

Kok, M.S.M. 2008, The homecoming of religious practice. An analysis of offering sites in the wet low-lying parts of the landscape in the Oer-IJ area (2500 BC – AD 450), Amsterdam.

Kolen, J. 2005, De Biografie van het landschap. drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed, Dissertatie Vrije Universiteit, Amsterdam.

Kooistra, L.I. 1996, Borderland farming. Possibilities and limitations of farming in the Roman period and early Middle Ages between the Rhine and Meuse, Amersfoort.

Kooistra, L.I., M.J. Kooistra & J. Schelvis 2008, Breda-Huifakker (Heilaar-Noord). Ecologisch en micromorfologisch onderzoek naar de geschiedenis van het landschap en het landgebruik in Breda-West, Zaandam (BIAXiaal 359).

Kooistra, L.I. & H. van Haaster 2001, Archeobotanie. In: M.M. Sier & C.W. Koot (eds), Kesteren-De Woerd. Bewoningssporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 82), 293-359.

Koot, C.W. & R. Berkvens (eds) 2004, Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 102/Erfgoedstudies Breda 1).

Kranendonk, P., P. van der Kroft, J.J. Lanzing & B.H.F.M. Meijlink (eds) 2006, Witte vlekken ingekleurd, archeologie in het tracé van de HSL-Zuid, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 113).

Krist, J. 2000, De waterput. In: H. Stoepker (ed.), Venray-Hoogriebroek en Venray-Loobeek. Nederzettingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en late Middeleeuwen, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 46), 59-61.

Levy, J.E. 1982, Social and religious organization in Bronze Age Denmark: an analysis of ritual hoard finds, Oxford (BAR International Series 124).

Lewis, G. 1980, Day of shining red. An essay on understanding ritual, Cambridge.

Nicolay, J.A.W. 2008, Waterputten, waterkuilen en natuurlijke laagtes: de watervoorziening in en direct rondom de woonplaats. In: J.A.W. Nicolay (ed.) Opgravingen bij Midlaren. 5000 jaar wonen tussen Honds„rug en Hunzedal, Groningen (Groningen Archaeological Studies 7), 151-180.

Niekus, M.J.L.Th. 2002, Resultaten. In: M.J.L.Th. Niekus & M.A. Huisman, Een huisterpje uit de Romeinse Tijd in het veen-kleigebied. Een archeologische opgraving in het tracé van de Stadsrondweg Oost te Sneek, gemeente Sneek (Fr.), Groningen (ARC-publicaties 53),15-24.

Schinkel, K. 1994, Zwervende erven. Bewoningssporen in Oss-Ussen uit bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd. Opgravingen 1976-1986, Leiden.

Schinkel, K. 1998: Unsettled Settlement, occupation remains from the Bronze Age and the Iron Age at Oss-Ussen. The 1976-1986 excavations, in: H. Fokkens (ed.) The Ussen Project. The first decade of excavations at Oss. (Analecta Praehistorica Leidensia 30).

Sier, M.M. 1999, Waterputten. In: J.-K.A. Hagers & M.M. Sier, Castricum-Oosterbuurt, bewoningssporen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 53), 60-67.

Therkorn, L.L. & E.A. Besselsen 2008, ‘Speciale’ kuilen op de vindplaats AHR02: enkele opmerkingen over de betekenisgeving aan het graven en opvullen van kuilen. In: J.P. Flamman & E.A. Besselsen (eds), Het verleden boven water. Archeologische monumentenzorg in het AHR-project, Delft/Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 148), 243-256.

Van den Broeke, P. 1977, Bouwoffer en archeologie: een literatuurstudie van het bouwoffer en identificatie van bouwofferresten in de archeologie van Noordwest-Europa van vóór 1300 AD (thesis, Leiden University).

Van den Broeke, P. 2002, Een vurig afscheid? Aanwijzingen voor verlatingsrituelen in IJzertijd-nederzettingen. In: H. Fokkens & R. Jansen (eds), 2000 jaar bewoningsdynamiek. Brons- en IJzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied, Leiden, 45-61.

Van der Kamp, J.S. & M. Polak 2001, Archeologisch onderzoek aan de Molenstraat te Beuningen (1997-1998), Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 92).

Van der Meer, W. 2008, Hongersnood en hartklachten? Archeobotanisch onderzoek aan materiaal van de vindplaats Helden-Schrames (Bronstijd-Middeleeuwen), Zaandam (BIAXiaal 382).

Van der Sanden, W.A.B. 1986, Houtsnijwerk uit de late ijzertijd uit een waterput in Oss-Ussen. In: H. Fokkens, P. Banga & M. Bierma 1986, Op zoek naar mens en materiële cultuur, feestbundel aangeboden aan J.D. van der Waals ter gelegenheid van zijn emeritaat, Groningen: 73-84.

Van Driel-Murray, C. 2000, Schoenzolen. In: H. Stoepker (ed.), Venray-Hoogriebroek en Venray-Loobeek. Nederzettingen uit de prehistorie, Romeinse tijd en late Middeleeuwen, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 46), 164-166.

Van Haasteren, M. 2011, De levenscyclus van een waterput. Een onderzoek naar functionele en rituele gebruiken rond waterputten in nederzettingen uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd in Nederland (unpublished Master thesis VU University), Amsterdam.

Van Kerckhove, J. 2009, Aardewerk. In: J. van Renswoude & J. Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 115-192.

Van Putten, M.J. & A. ter Wal 2006, Tilburg Surfplas-Zuid, definitief archeologisch onderzoek, ’s-Hertogenbosch (BAAC rapport 05.209).

Van Renswoude, J. 2009, Metaal. In: J. van Renswoude & J. Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 231-286.

Van Renswoude, J. & W. Roessingh 2009, Catalogus nederzettingsstructuren. In: J. van Renswoude & J.’Van Kerckhove (eds), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35), 477-616.

Verwers, W.J.H. 1992, Archeologische kroniek van Noord-Brabant 1991, Brabants heem 4.

Vos, W.K. 2002, De inheems-Romeinse huisplattegronden van De Horden te Wijk bij Duurstede, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 96).

Waldus, W.B. 2000, Vergraven en verdronken. Het archeologische onderzoek van een overslibde nederzetting uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd bij de vinex-locatie Hempens-Teerns direct ten zuiden van Leeuwarden, Groningen (ARC-publicaties 30).

Wesselingh, D.A. 2000, Native neighbours. Local settlement system and social structure in the Roman period at Oss (the Netherlands), Leiden.