References

Kloosterman, R.P.J.& M. Polak 2007, De Romeinse nederzetting bij Fort Vechten. Kartering van opgravingen en bodemverstoringen, Nijmegen (Auxiliaria 7).