References

Van Gils, M. & M. De Bie 2002, Prospectie en kartering van laat-glaciale en vroeg-holocene sites in de Kempen. Boorcampagne 2001, Zellik (IAP-rapporten 12).