References

Knol, E. 2008, Metaal uit de vroege middeleeuwen in Katwijk-Zanderij. In: H. van der Velde (ed.), Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn. Tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk (1996-2006), Amersfoort (ADC monografie/ADC Rapport 1456), 295-310.