References

Hoegen, R.D. 2004, Bewoningssporen uit de periode Late IJzertijd-Romeinse tijd (250v. Chr.-450n. Chr.). In: C.W. Koot & R. Berkvens (eds), Bredase akkers eeuwenoud. 4000 jaar bewoningsgeschiedenis op de rand van zand en klei, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 102/Erfgoedstudies Breda 1), 211-271.