Journal of Archaeology in the Low Countries 4-2 (April 2013)Laura I. Kooistra; Marieke van Dinter; Monica K. Dütting; Pauline van Rijn; Chiara Cavallo: Could the local population of the Lower Rhine delta supply the Roman army? Part 1: The archaeological and historical framework

References

Aelius Spartianus, Scriptores Historiae Augustae Vita Hadriani, transl. D. Magie 1961, London (Heinemann).

Caesar, De Bello Civili, transl. J. van Gelder 1952, Haarlem (De Spaarnestad).

Polybios, The Histories, transl. W.R. Paton 1999, Cambridge (Harvard University Press).

Tacitus, Agricola, transl. J.W. Meijer 1992, Baarn (Ambo).

Tacitus, Annales, transl. J.W. Meijer 1990, Baarn (Ambo).

Tacitus, Germania, transl. M. Hutton 1963, London (Heinemann).

Tacitus, Historiae (Historiën), transl. J.W. Meijer 1991, Baarn (Ambo).

Vegetius, De Re Militari, transl. F. Meijer 2002, Amsterdam (Athenaeum - Polak & Van Gennep).

Alföldy, G. 1968, Die Hilfstruppen der römischen Provinz Germania inferior, Düsseldorf (Epigraphische Studien 6).

Bakels, C.C. 1982, Zum wirtschaftlichen Nutzungsraum einer bandkeramischen Siedlung. In: J. Pavuk (ed.), Siedlungen der Kultur mit Linearkeramik in Europa, Nitra, 9-16.

Bechert. T. 1983, De Romeinen tussen Rijn en Maas, Dieren.

Berendsen, H.J.A. 1982, De genese van het landschap in het zuiden van de provincie Utrecht, een fysisch geografische studie, PhD thesis Utrecht University (Utrechtse Geografische Studies 10).

Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer 2001, Palaeogeographic development of the Rhine-Meuse delta, the Netherland, Assen (Van Gorcum).

Bloemers, J.H.F. 1978, Rijswijk (Z.-H.), 'De Bult': Eine Siedlung der Cananefaten, Amersfoort (Nederlandse Oudheden 8).

Bloemers, J.H.F. 1983, Acculturation in the Rhine/Meuse Basin in the Roman Period: a preliminary survey. In: R.W. Brandt & J. Slofstra (eds), Roman and native in the Low Countries, Spheres of interaction, Oxford (BAR Int. Series 184), 159-209.

Bloemers, J.H.F., & M.D. De Weerd 1984, Van Brittenburg naar Lugdunum. Opgravingen in de bouwput van de nieuwe uitwateringssluis in Katwijk, 1982. In: P.S. Anes, J.H.F. Bloemers, J.E.A. Boomgaard, W. de Leeuw, L. Sentis-Senden & M.D. de Weerd (eds), De uitwateringssluizen van Katwijk 1404 – 1984, Leiden (Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden), 41-51.

Blom, E. & W.K. Vos (eds) 2007, Woerden-Hoochwoert. De opgravingen 2002-2004 in het Romeinse Castellum Laurium, de vicus en van het schip de ‘Woerden 7’, Amersfoort (ADC monografie 2).

Bosman, A.V.A.J. & M.D. De Weerd 2004, Velsen: The 1997 Excavations in the Early Roman Base and a Reappraisal of the Post-Kalkriese Velsen/Vechten Dating Evidence. In: F. Vermeulen, K. Sas, & W. Dhaeze (eds), Archaeology in confrontation: Aspects of Roman military presence in the Northwest. Studies in honour of Hugo Thoen, Gent (Archaeological reports Ghent University 2), 31-62.

Bowman, A.K. 2003, Life and Letters on the Roman Frotier. Vindolanda and its People, London (British Museum Press).

Brandenburgh C.R. 2006, Bodemonderzoek in Leiden 17. Archeologisch onderzoek Roomburg 2003, Leiden.

Cavallo, C., L.I. Kooistra & M. Dütting 2008, Food supply to the Roman army in the Rhine delta in the first century A.D. In: S. Stallibrass & R. Thomas (eds), Feeding the Roman Army. The Archaeology of Production and Supply in NW Europe, Oxford, 69-82.

Chorus, J. 2007, Romeinse forten in de Rijndelta. Over stammetjes en staanders. In: M. Bergmans, T. Derks, R. Doreleijers, K. van der Veer & S. Willemsen (eds), Vijfde symposium voor Onderzoek door Jonge Acheologen, 16 maart 2007, Groningen, Amsterdam, 7-16.

Davies, R.W. 1989, The Roman Military Diet. In: D. Breeze & V.A. Maxfield (eds), Service in the Roman Army, Edinburgh, 187-206.

De Hingh, A.E. & W.K. Vos, 2005, Romeinen in Valkenburg (ZH), de opgravingsgeschiedenis en het archeologische onderzoek van Praetorium Agrippinae, Leiden (Hazenberg Archeologie Leiden).

Derks, T. & N. Roymans 2002, Seal-boxes and the spread of Latin literacy in the Rhine delt. In: A.E. Cooley (ed.), Becoming Roman, writing Latin? Literacy and epigraphy in the Roman West, Portsmouth, Rhode Island (JRA Suppl. Ser. 48), 87-134.

De Weerd, M.D. 1986, Recent excavations near the Brittenburg: a rearrangement of old evidence. In: Studien zu den militärgrenzen roms III, 13th Int. Limeskrongress 1983, Aalen (Konrad Theiss Verlag), 284-290.

De Weerd, M.D. 2006, Repressie op afstand in een voorland zonder grenzen; De Romeinse limes in Nederland voor de opstand van de Bataven, Westerheem 55/1, 5-26.

Den Hartog, C. 1963, Nieuwe voedingsleer, Utrecht (Het Spectrum).

Den Hartog, C. 2009, Sportpark Terweide 2; LR 41-42, Archeologisch onderzoek op Sportpark Terweide, Utrecht (Basisrapportage Archeologie Gemeente Utrecht 18).

Driessen, M. 2007, Bouwen om te blijven. De topografie, bewoningscontinuïteit en monumentaliteit van Romeins Nijmegen, PhD thesis Amsterdam University.

Erdkamp, P. 1998, Hunger and the Swort. Warfare and Food Supply in Roman Republican Wars (264 – 30 B.C.), Amsterdam (Gieben).

Fulford, M. 2000, The Organization of Legionary Supply: the Claudian Invation of Britain. In: R.J. Brewer (ed.), The Roman Fortresses and their Legions, London.

Garnsey, P. & R. Saller 1987, The Roman Empire, Economy, Society, and Culture, London (Duckworth).

Glasbergen, W. 1972, De Romeinse castella te Valkenburg Z.H. De opgravingen in de dorpsheuvel in 1962, Groningen (Cingula 1).

Glasbergen, W. & W. Groenman-van Waateringe 1974, The Pre-Flavian garrisons of Valkenburg Z.H.: fabriculae and bipartite barracks, Amsterdam/London (Cingula 2).

Graafstal, E.P., in press. River frontiers or fortified corridors?’ In: Roman frontier studies 2009, Proceedings of the XXIth International Congress of Roman Frontier Studies, Newcastle.

Gregg, S.A. 1988, Foragers and farmers: population, interaction and agricultural expansion in prehistoric Europe, Chicago (University of Chicago Press).

Groenman-van Waateringe, W. 1989, Food for soldiers, food for thought. In: J.C. Barret, A.P. Fitzpatric & L. Macinnes (eds), Integrating the subsistence economy, Oxford (BAR Int. Ser. 181), 135-162

Groot, M. 2008, Animals in ritual and economy in a Roman frontier community. Excavations in Tiel-Passewaaij, PhD thesis Vrije Universiteit Amsterdam.

Groot, M., S. Heeren, L.I. Kooistra & W.K. Vos 2009, ‘Surplus production for the market? The agrarian economy in the non-villa landscapes of Lower Germany’, Journal of Roman Archaeology 20, 231-252.

Groot, M. & L.I. Kooistra 2009, Land use and agrarian economy in the Roman Dutch River Area,. Internet Archaeology 27.

Haalebos, J.K. 1977, Zwammerdam-Nigrum Pullum; ein Auxiliarkastell am niedergermanischen Limes, Amsterdam (Caligula 3).

Haalebos, J.K. & P.F.J. Franzen e.a. 2000, Alphen aan den Rijn – Albaniana 1998-1999. Opgravingen in de Julianastraat, de Castellumstraat, op Het Eiland en onder het St.-Jorisplein, Nijmegen (Libelli Noviomagenses 6).

Hazenberg, T. 2000, Leiden-Roomburg 1995 – 1997: Archeologisch onderzoek naar het kanaal van Corbulo en de vicus van het castellum Matilo, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 77).

Heeren, S. 2009 Romanisering van rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum. De casus Tiel-Passewaaij, PhD thesis Amsterdam Free University / Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 36).

Hessing, W.A.M., M. Polak, W.K. Vos & S.L. Wynia (eds) 1997, Romeinen langs de snelweg: Bouwstenen voor Vechtens verleden, Abcoude/Amersfoort (Uniepers, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem„onderzoek).

Kemmers, F. 2008, Interaction or indifference? The Roman coin finds from the Lower Rhine delta. In: A. Bursche, R. Ciolek, R. & R. Wolters (eds): Roman coins outside the empire; Ways and Phases, Contexts and Functions, Nieborów (Collection Moneta 82), 93-103.

Kehne, P. 2007, War- and Peacetime Logistics: Supplying Imperial armies in East and West. In: P. Erdkamp (ed.) 2007: A companion to the Roman army, Oxford (Blackwell Publishing Ltd), 323-338.

Kok, R.S. 1999, Archeologische inventarisatie Stadshart Alphen aan den Rijn, Alphen aan den Rijn.

Kooistra, L.I. 1996, Borderland Farming. Possibilities and Limitations of Farming in the Roman Period and Early Middle Ages between the Rhine and Meuse, Assen / PhD thesis Leiden University.

Kooistra, L.I. 2008, Landschap, vegetatie en landgebruik in de Haagse regio. In: J.P. Flamman & E.A. Besselsen (eds), Het verleden boven water. Archeologische Monumentenzorg in het AHR-project, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 148), 47-72.

Kooistra, L.I. 2009, The provenance of cereals for the Roman Army in the Rhine delta based on archaeobotanical evidence, Beihefte der Bonner Jahrbücher 58-1, 219-237.

Kooistra, L.I. 2012, Die pfanzlichen Grundnahrungsmittel der Rheinarmee vor und nach der Gründung der Germania inferior. In: A. Stobbe & U. Tegtmeijer (eds), Verzweigungen, Eine Würdigung für A.J. Kalis und J. Meurers-Balke, Bonn (Frankfurter Archäologische Schriften 18), 171-188.

Kooistra, L.I. & H. van Haaster 2001, Archeobotanie. In: M.M. Sier and C.W. Koot (eds) Archeologie in de Betuweroute, Kesteren-De Woerd, Bewoningssporen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd. Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 82), 293-359.

Langeveld, M.C.M. (ed.) in prep., Vicuslaan (LR58), Utrecht (Basisrapportage Archeologie Gemeente Utrecht 32).

Langeveld M., A. Luksen- IJtsma & P. Weterings (eds) 2010, LR46 en LR49: definitief archeologisch onderzoek naar de vicus, grafvelden, infrastructuur en een inheemse nederzetting in de omgeving van het Romeinse castellum in De Meern, deelgebied ‘De Woerd’, Utrecht (Basisrapportage Archeologie Gemeente Utrecht 19).

Lauwerier, R.C.G.M. 1988, Animal in Roman Times in the Dutch Eastern River Area, Amersfoort (Nederlandse Oudheden 12).

Livarda. A. & M. Van der Veen 2008, Social access and dispersal of condiments in North-West Europe from the Roman to the medieval period, Vegetation History and Archaeobotany 17, 201-209.

Luff, R.M. 1982, A Zooarchaeological Study of the Roman North-western Provinces, Oxford (BAR Int. Series 137).

Luksen-IJtsma, A. 2010, De limesweg in West-Nederland. Inventarisatie, analyse en synthese van archeologisch onderzoek naar de Romeinse weg tussen Vechten en Katwijk, Utrecht (Basisrapportage Archeologie Gemeente Utrecht 40).

Mattingly, D. 2006, An Imperial Possession: Brittain in the Roman Empire, 54 BC-A.D. 409, London.

Meffert, M. 1998, Ruimtelijke Relaties in het Oer-IJ-Estuarium in de Romeinse IJzertijd met nadruk op de Assendelver Polders. PhD thesis Amsterdam University.

Montforts, M.J.G. Th. 1995, Romeins Utrecht, Utrecht (Matrijs).

Ozinga, L.R.P., T.J. Hoekstra, M.D. de Weerd & S.L. Wynia (eds) 1989, Het Romeinse Castellum te Utrecht, Utrecht.

Pals, J.P. & T. Hakbijl 1992, Weed and Insect Infestation of a grain cargo in a ship at the Roman fort of Laurium in Woerden (Province of Zuid-Holland), Review of Palaeobotany and Palynology 73, 287-300.

Ploegaert, P.H.J.I. 2006, Zwammerdam 'De Hooge Burch' en 'De Bruggen', Amersfoort (ADC-rapport 540).

Polak, M. 2009, The Roman military presence in the Rhine delta in the period c. AD 40 – 140. In: A. Morillo, N. Hanel & E. Martín (eds), Limes XX, XXth International Congress of Roman Frontiers studies, Leon, (España), Septiembre 2006, Madrid (Anejos de Gladius, 13-2), 945-953.

Polak, M. in press, The Roman military presence in the Rhine delta in the pre-Flavian period. In: Roman frontier studies 2009, Proceedings of the XXIth International Congress of Roman Frontier Studies, Newcastle.

Polak, M., R.P.J. Kloosterman & R.A.J. Niemeijer (eds) 2004, Alphen aan den Rijn. Albaniana 2001–2002. Opgravingen Tussen de Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn, Nijmegen (Libelli Noviomagenses 7).

Polak, M. & S. L. Wynia 1991, The Roman forts at Vechten, a survey of the excavations 1829 – 1989, Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden 71), 125-156.

Roorda, I.M. & R. Wiemer 1992, The ARCHIS Project: Towards a New National Archaeological Record in the Netherlands. In: C. Larsen C. (ed.), Sites and Monuments: National Archaeological Records, Copenhagen (The National Museum of Denmark), 117-122.

Roth, J.P. 1999, The logistics of the Roman army at war: (264 B.C. - A.D. 235), Leiden-Boston-Köln (Brill).

Roymans, N. 1996, The sword or the plough. Regional dynamics in the romanisation of Belgic Gaul and the Rhineland area. In: N. Roymans (ed.), From the Sword to the Plough. Three studies on the earliest romanisation of Northern Gaul, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 1), 9-127.

Sommer, C.S. 1984, The military vici in Roman Britain Aspects of their origins, their location and layout, administration, function and end, Oxford (BAR Int. Series 129).

Sommer, C.S. 1991, Life beyond the ditches: Housing and planning of the military vici in Upper Germany and Raetia. In: V.A. Maxfield & M.J. Dobson (eds), Roman frontier studies 1989, Proceedings of the XVth International Congress of Roman Frontier Studies, Exeter, 472-476.

Van Amen, I. & O. Brinkkemper 2009, De plantenresten uit de Romeinse sporen. In: M. Polak & T. de Groot (eds), Vondsten langs de Limes, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 167), 32-68.

Van Beurden, L. 2008, Vegetatie en ontwikkelingen in het rivierengebied in de Bronstijd, Zaandam (BIAXiaal 331).

Van der Kamp, J. (ed.) 2007, Vroege Wacht. LR31 Zandweg: Archeologisch onderzoek van twee eerste eeuwse houten wachttorens in Leidsche Rijn, Utrecht (Basisrapportage archeologie Gemeente Utrecht 16).

Van der Kamp, J. (ed.) 2009, Werk aan de weg; LR31 Zandweg: Archeologisch onderzoek aan de verspoelde sectie van de limesweg, Utrecht (Basisrapportage archeologie Gemeente Utrecht 21).

Van der Kooij, D., S. Sprey, M. Dijkstra & H. Postma 2005, Romeinen in Bodegraven. AWN-opgravingen in de periode van 1995 tot 2002, Westerheem 54-6, 275-306.

Van der Velde, H.M. (ed.) 2008, Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn. Tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk (1996-2006), Amersfoort (ADC Monografie 5).

Van Dinter, in press. The Roman Limes in the Netherlands: how a delta landscape determined the location of the military structures, Netherlands Journal of Geosciences.

Van Es, W.A. 1981, Romeinen in Nederland, Bussum (Unieboek).

Van Londen, H. 2006, Midden-Delfland: the Roman Native Landscape Past and Present, PhD thesis Amsterdam University.

Van Rijn, P. 2004, Hout. In: M. Polak, R.P.J Kloosterman & R.A.J. Niemeijer (eds), Alphen aan den Rijn – Albaniana 2001-2002, Opgravingen tussen de Castellumstraat, het Omloopkanaal en de Oude Rijn, Nijmegen (Libelli Noviomagenses 7), 216–36.

Van Rijn, P. in prep., The timber supply for the Roman army in the western Lower Rhine from AD 40-140, PhD thesis Radboud University Nijmegen.

Visser, R.M., 2009, De Romeinse houtvoorziening in de Germaanse provincies, Westerheem 58-1, 2-12.

Visser, R.M. & E. Jansma 2009, Dendrochronologische analyse van het hout van de limesweg in Leidsche Rijn. In: J. S. van der Kamp (ed.). Werk aan de weg. LR 31 Zandweg. Archeologisch onderzoek aan een verspoelde sectie van de weg, Utrecht (Basisrapportage archeologie Gemeente Utrecht 21), 77-86.

Vos, W.K. 1997, Sporenzoeken in de vicus. In: W.A.M. Hessing, M. Polak, W.K. Vos & S.L. Wynia (eds), Romeinen langs de snelweg: Bouwstenen voor Vechtens verleden, Abcoude/Amersfoort (Uniepers, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek), 35-51.

Vos, W.K. 2009, Bataafs platteland. Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied, PhD thesis Amsterdam University / Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 3).

Vos, W.K. & J.J. Lanzing 2000, De opgravingen in Valkenburg-Veldzicht 1994 – 1997, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 78).

Wesselingh, D.A. 2000, Native neighbours. Local settlement system and social structure in the Roman period at Oss (the Netherlands), Analecta Prehistoria Leidensia 32.

Willems, W.J.H. 1986, Roman and Batavians; a regional study in the Dutch Eastern River Area II, Amersfoort (BROB 34), 39-331.

Whittaker, C.R. 1994, Frontiers of the Roman Empire, a social and economical Study. Baltimore (Johns Hopkins University Press).

Zandstra, M.J.M. & M. Polak 2012, De Romeinse versterkingen in Vechten-Fectio. Het archeologisch onderzoek in 1946-1947, Nijmegen (Auxiliaria 11).