References

Vos, A.D. 2012, Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel. Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand), Lelystad/Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 41).