Journal of Archaeology in the Low Countries 1-1 (May 2009)Wouter van der Meer: Harvesting underwater meadows, use of eelgrass (Zostera spp.) as indicated by the Dutch archaeological record.

References

Alan, F. 1855, Het eiland Wieringen en zijne bewoners, Amsterdam (Weijtingh & Van der Haart)

Alm, T. 2003, On the uses of Zostera marina, mainly in Norway, Economic Botany 57:4, 640-645.

Beenakker, J.J.J.M. 1988, Van Rentersluze tot strijkmolen. De waterstaatsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653, Alphen a/d Rijn (Repro Holland).

Blankaart, S. 1698, Den Nederlandschen herbarius, Amsterdam (Ian ten Hoorn).

Borger, G.J. & S. Bruines 1994, Binnenwaeters gewelt, 450 jaar boezembeheer in Hollands Noorderkwartier, Edam (Stichting Uitgeverij Noord-Holland).

Brinkkemper, O. 2007, Archeobotanisch onderzoek aan een vroeg-middeleeuwse waterputvulling van Schokland-de Zuidert. In: J. van Doesburg & G.V. Mauro (eds), Onderzoek en archeologische begeleiding op en rondom Schokland, Amersfoort(Rapportage Archeologische Monumentenzorg 142), 83-86.

Danner, H.S., H.T.M. Lambooij & C. Streefkerk 1994, … die water keert, 800 jaar regionale dijkzorg in Hollands Noorderkwartier, Edam (Stichting Uitgeverij Noord-Holland).

Davies, P., C. Morvan, O. Sire & C. Baley 2007, Structure and properties of fibres from sea-grass (Zostera marina), Journal of Material Science 42:13, 4850-4857.

Gottschalk, M.K.E. 1971, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland, Assen (Van Gorcum & Co.).

Hegi, G., H.J. Conert, F. Markgraf & H. Zoller 1981, Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Bd. 1, Tl. 2: Gymnospermae, Angiospermae, Monocotyledoneae 1, Berlin (Verlag Paul Parey).

Houttuyn, F. 1783, Natuurlijke historie of uitvoerige beschrijvingen der dieren, planten en mineralen volgens het samenstel van den heer Linnaeus; Deel 2, 14e stuk: de varens, mossen enz., Amsterdam (erven F. Houttuyn).

Jeletich-Visser, F., C. Kühne & W. van Norel 2005, Van klooster tot gemeentemuseum, Elburg (Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop).

Kuijper, W.J. 2007, Mollusken, andere dieren en plantenresten in een 13e eeuwse kuilvulling. In: W.B. Waldus, Bewoningssporen vanaf de Romeinse tijd op twee kwelderwallen in het tracé van de N31 Zurich-Harlingen, Amersfoort (ADC rapport 994), 41-43.

Pals, J.-P. 1999, Preliminary notes on crop plants & natural/anthropogenous vegetation. In: J.C. Besteman, J.M. Bos, D.A. Gerrets, H.A. Heidinga & J. de Koning (eds), The excavations at Wijnaldum. Reports on Frisia in Roman and Medieval times, Rotterdam (Balkema), 139-149.

Ravelingen, J. 1644, Cruydt-boeck Remberti Dodonaei, volghens sijne laetste verbeteringhe: met bijvoeghsels achter elck capitel, uyt verscheyden cruydt-beschrijvers: item, in 't laetste een beschrijvinghe vande indiaensche ghewassen, meest ghetrocken uyt de schriften van Carolus Clusius. Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert, Antwerpen (Balthasar Moretus).

Schilstra, J.J. 1974, In de ban van de dijk. De Westfriese Omringdijk, Hoorn (Uitgeversmaatschappij West-Friesland).

Van der Heide, G.D. 1992, Dijken in de strijd tegen het water. In: J.J.J.M. Beenakker & H.S. Danner (eds), Strijd tegen het water. Het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied, Zutphen (Walburg Press), 75-88.

Van Geel, B. & G. Borger 2002, Sporen van grootschalige zoutwinning in de Kop van Noord-Holland, Westerheem 51, 242-260.

Van Geel, B. & G. Borger 2005, Evidence for medieval salt-making by burning Eel-grass (Zostera marina L.) in the Netherlands, Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw 84:1, 43-48.

Van Geel, B., D.P. Hallewas & J.-P. Pals 1983, A Late Holocene deposit under the Westfriese Zeedijk near Enkhuizen (Prov. of Noord-Holland, The Netherlands): Palaeoecological and Archaeological Aspects, Review of Palaeobotany and Palynology 38, 269-335.

Van Haaster, H. 2006, Voedingsgewoonten en milieuomstandigheden op en rond een middeleeuwse vindplaats aan de Kimswerderlaan bij Zürich (Fr.), Zaandam (BIAXiaal 282).

Waldus, W.B. 2007, Bewoningssporen vanaf de Romeinse tijd op twee kwelderwallen in het tracé van de N31 Zurich-Harlingen, Amersfoort (ADC rapport 994).

Weeda, E.J., R. Westra, C. Westra & T. Westra 1991, Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties 4. Deventer (IVN).

Wyllie-Echeverria, A. & P.A. Cox 1999, The seagrass (Zostera marina [zosteraceae]) industry of Nova Scotia (1907–1960), Economic Botany 53:4, 419-426.

Zagwijn, W.H., 1986, Nederland in het Holoceen, ’s-Gravenhage (Geologie van Nederland 1).