References

Van Deijk, F. 1993, Een ooggetuige van belang? Isaac Claeszoon Swanenburg en zijn weergave van de Leidse saaiproductie, Textielhistorische bijdragen 33, 7-42.