References

Van Amen, I. & O. Brinkkemper 2009, De plantenresten uit de Romeinse sporen. In: M. Polak & T. de Groot (eds), Vondsten langs de Limes, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 167), 32-68.