References

Prummel, W. & J.T. van Gent 2010, Dieren van de middeleeuwse terp Anjum-Terpsterweg. In: J.A.W. Nicolay (ed.), Terpbewoning in oostelijk Friesland. Twee opgravingen in het voormalige kweldergebied van Oostergo, Groningen (Groningen Archaeological Studies 10), 249-268.