References

Van der Kamp, J. (ed.) 2009, Werk aan de weg; LR31 Zandweg: Archeologisch onderzoek aan de verspoelde sectie van de limesweg, Utrecht (Basisrapportage archeologie Gemeente Utrecht 21).